Kostprijsverhogende belastingen zijn belastingen die ertoe leiden dat de prijs die de consument betaalt¸ hoger wordt.

Voorbeelden van kostprijsverhogende belastingen zijn BTW en accijnzen.