Een kostenvergelijking geeft het verband weer tussen de totale kosten in een bepaalde periode en de productie.

Totale kosten vallen uiteen in:

De vergelijking van de totale kosten is als volgt opgebouwd:

TK = TVK + TCK

Voorbeeld

Een kostenvergelijking heeft de volgende gedaante:

TK = 0¸2q2 + 500

In deze vergelijking is

TVK = 0¸2q2

en is

TCK = 500.

Uit de vergelijking van de totale kosten kunnen de vergelijkingen van de gemiddelde totale kosten¸ de gemiddelde variabele kosten¸ de gemiddelde constante kosten en de marginale kosten worden afgeleid:

GTK = 0¸2q + 500/q

GVK = 0¸2q

GCK = 500/q

MK = 0¸4q

Betekenis van de symbolen:

TK totale kosten GTK gemiddelde totale kosten TVK totale variabele kosten GVK gemiddelde variabele kosten TCK totale constante kosten GCK gemiddelde constante kosten MK marginale kosten q productieomvangTotale kosten