Kosteninflatie is inflatie die wordt veroorzaakt door gestegen productiekosten.

De aanbieders van goederen en diensten houden bij het stellen van hun vraagprijs rekening met de productiekosten. Geen enkele ondernemer kan het lang volhouden zijn productiekosten niet volledig terug te verdienen. Toenemende productiekosten leiden derhalve tot prijsstijgingen.

De stijgingen van de productiekosten gelden voor álle ondernemingen. De oorzaken van deze kostenstijgingen liggen dan ook buiten de onderneming. Van overheidswege kunnen dergelijke kostenstijgingen worden bestreden door bijvoorbeeld: