Van kostendekking is sprake wanneer bij een bepaalde productie en afzet de totale opbrengsten gelijk zijn aan de totale kosten in de beschouwde periode.

De break-evenanalyse geeft inzicht in de berekening van de afzet waarbij er sprake is van kostendekking.