De koppeling is de afspraak dat salarissen van ambtenaren en trendvolgers en de sociale uitkeringen dezelfde ontwikkeling volgen als de gemiddelde CAO-lonen in de particuliere sector.

Door de koppeling wordt er enerzijds voor gezorgd dat de overheid op de arbeidsmarkt met het bedrijfsleven kan blijven concurreren¸ anderzijds wordt het relatieve verschil tussen de uitkeringen en de lonen niet groter.