De keynesiaanse theorie tracht een verklaring te geven voor de hoogte van het nationaal product op korte termijn.

Op korte termijn is de productiecapaciteit een gegeven. Wanneer de productiecapaciteit volledig wordt benut¸is het nationaal product maximaal. De effectieve vraag bepaalt de bezettingsgraad van de productie. Deze vraag bepaalt zodoende ook de werkelijke hoogte van het nationaal product.

Volgens de keynesiaanse theorie zal de overheid in geval van onderbesteding de totale bestedingen moeten stimuleren onder meer door zelf bestedingen te verrichten of door lastenverlichting de effectieve vraag te bevorderen.