De kasreserveregeling houdt mede in dat wanneer het tegoed van de gezamenlijke banken op deze rekening bij De Nederlandsche Bank een bepaald maximum overtreft¸ de rentevergoeding door De Nederlandsche Bank op deze rekening ophoudt.

De grootte van de kasreserve (1¸5 tot 2¸5%) van de deposito's van de banken wordt bepaald door de Europese Centrale Bank (ECB). Door de kasreserve wordt een structureel tekort op de geldmarkt gehandhaafd¸ waardoor banken geld moeten lenen bij de centrale bank om dit tekort aan te zuiveren. Door meer of minder uit te lenen of door de tarieven te wijzigen heeft de centrale bank beter grip op de korte rente. Hierdoor kan de ECB de geldhoeveelheid in de eurozone aansturen of de inflatie binnen een bepaalde marge houden.