De kasreserve is de girorekening die alle banken in Nederland verplicht zijn aan te houden bij De Nederlandsche Bank.

Via deze kasreserve verloopt het betalingsverkeer tussen de banken. De bedragen die banken elkaar verschuldigd zijn in verband met het girale betalingsverkeer van hun cliënten¸ worden via deze rekening verrekend.

De minimale grootte van de kasreserve (1¸5 tot 2¸5%) van de deposito's van de banken wordt bepaald door de Europese Centrale Bank (ECB). Door de kasreserve wordt een structureel tekort op de geldmarkt gehandhaafd¸ waardoor banken geld moeten lenen bij de centrale bank om dit tekort aan te zuiveren. Door meer of minder uit te lenen of door de tarieven te wijzigen heeft de centrale bank beter grip op de korte rente. Hierdoor kan de ECB de geldhoeveelheid in de eurozone aansturen of de inflatie binnen een bepaalde marge houden.