Met de kaspositie geven we onder meer aan of een bank nog in staat is de kredietverlening door wederzijdse schuldaanvaarding uit te breiden.

Voorbeeld

Een bank wenst haar kasliquiditeit te handhaven op 5% van haar direct opeisbare tegoeden.

Haar kaspositie wijst een liquiditeit aan van 15%.

Deze bank kan haar kredietverlening door wederzijdse schuldaanvaarding uitbreiden met:

100/5 x (10 - 5)% = 200%.