De kasliquiditeit is het kasgeld waarover banken beschikken (eventueel plus hun saldo bij De Nederlandsche Bank) in procenten van hun direct opeisbare tegoeden.

De kasliquiditeit kan als maatstaf worden gebruikt om inzicht te krijgen in de vraag of banken nog in staat zijn de kredietverlening door wederzijdse schuldaanvaarding uit te breiden.