Onder kas verstaan we de hoeveelheid chartaal en giraal geld waarover een bedrijf op een bepaald moment beschikt.

In de economische theorie wordt het begrip 'kas' vooral veel gebruikt in verband met de geldschepping door banken.

Zie ook: