Een kartel is een afspraak tussen onafhankelijke ondernemingen om de onderlinge concurrentie te beperken.

Kartels kunnen verschillende vormen aannemen:

Overigens zijn kartels op grond van de Mededingingswet verboden¸ tenzij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) toestemming heeft verleend.