Kapitaalschaarste is de situatie waarin er in vergelijking tot de andere productiefactoren 'te weinig' kapitaal is.

Dit betekent dat in het productieproces kapitaal de knelpuntsfactor is: de productie en de werkgelegenheid worden dan beperkt door de kapitaalgoederenvoorraad.