De kapitaalmarkt is het geheel van vraag naar en aanbod van financieringsmiddelen met een looptijd van meer dan een jaar.

Sommigen leggen de grens tussen kapitaalmarkt en geldmarkt bij twee jaar.

De kapitaalmarkt valt weer uiteen in een aantal deelmarkten¸ namelijk die voor: