De kapitaalintensiteit is de hoeveelheid kapitaalgoederen per eenheid arbeid.

We onderscheiden:

Door diepte-investeringen wordt de productie kapitaalintensiever. Diepte-investeringen kunnen wordt uitgelokt door hoge loonkosten per eenheid product. Omdat door diepte-investeringen de arbeidsproductiviteit stijgt¸ dalen de loonkosten per eenheid product. Breedte-investeringen hebben geen gevolg voor de verhouding arbeid/kapitaal.