Kosten vormen de geldswaarde van de in een bepaalde periode door een bedrijf opgeofferde productiefactoren.

Kosten vallen uiteen in: