De koopkracht is de hoeveelheid goederen die met een bepaalde hoeveelheid geld kan worden aangeschaft.

We kunnen de koopkracht relateren aan het inkomen (van een individu)¸ aan het nationaal inkomen of aan de geldeenheid.

Prijsveranderingen betekenen vaak koopkrachtveranderingen. Wanneer bijvoorbeeld de kosten van levensonderhoud stijgen¸ daalt - ceteris-paribus - de koopkracht van het inkomen. We moeten daarom onderscheid maken tussen (veranderingen van) het nominaal inkomen en (veranderingen van) het reëel inkomen.

Op vergelijkbare wijze kunnen we onderscheid maken tussen het nominaal nationaal inkomen en het reëel nationaal inkomen.