Kapitaalgoederen zijn goederen waarmee andere goederen vervaardigd worden of waarmee een inkomen verdiend wordt.

Kapitaal of kapitaalgoederen wordt in twee betekenissen gebruikt:

Met de verkoop van de met behulp van machines¸ landbouwgrond en een veestapel vervaardigde goederen verdient de eigenaar een inkomen. Dit inkomen noemen we interest.