De jaarrekening van een bedrijf bestaat uit: de balans¸ de resultatenrekening en de toelichting op balans en resultatenrekening.

Bedrijven¸ met name naamloze vennootschappen¸ publiceren jaarlijks hun jaarverslag. Dit is een wettelijk voorgeschreven verslag van de ondernomen activiteiten.

Een onderdeel van het jaarverslag is de jaarrekening.