Invoerrechten zijn heffingen op bepaalde goederen die bij de invoer worden geheven.

Invoerrechten rekenen we tot de kostprijsverhogende belastingen.

Invoerrechten behoren tot de handelspolitieke instrumenten van overheden¸ waarmee wordt ingegrepen in het internationale goederen- en dienstenverkeer.

Door het heffen van invoerrechten worden de ingevoerde goederen duurder. Soms wordt het invoerrecht zo hoog gesteld¸ dat invoer onmogelijk wordt gemaakt. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de invoerrechten die de leden van de Europese Unie heffen bij de invoer van bepaalde landbouwproducten¸ zoals suiker en zuivel¸ uit niet-EU-landen. De invoerrechten zijn dan prohibitief.

Uiteraard worden er binnen de EU geen invoerrechten geheven.