Interventieprijzen of interventiekoersen zijn de grenzen waartussen de prijs van een valuta zich mag bewegen. Bij het bereiken van de interventiekoersen moeten de centrale banken ingrijpen.

Interventiekoersen zijn afgeleid van spilkoersen.