De economische situatie van ontwikkelingslanden is zeer complex. In de loop van vaak vele jaren is de huidige situatie tot stand gekomen. Het noemen van enkele oorzaken van de onderontwikkeling is noodzakelijkerwijs zeer beperkt en we moeten ons realiseren dat ieder land en ieder gebied weer zijn eigen specifieke kenmerken heeft.

Tot de interne oorzaken van onderontwikkeling rekenen we: