Van de vele internationale organen of organisaties noemen we onder meer:

We kunnen ook denken aan de verschillende organen van de Europese Unie¸ zoals: