Internationale liquiditeiten zijn alle middelen die centrale banken ter beschikking staan voor het afdekken van betalingsbalanstekorten.

Tot de internationale liquiditeiten rekenen we: