Onder internationale kredietverlening vallen commerciële kredieten verstrekt door banken en overheden aan schuldenaars in andere landen. Ook het ontvangen afnemerskrediet (een vooruitbetaling door de afnemer) en het verstrekte leverancierskrediet (uitstel van betaling voor de afnemer) rekenen we tot deze leningen.

Het grootste deel van de internationale kredietverlening zijn de transacties tussen centrale banken.