Er is sprake van internationale handel als inwoners van het ene land goederen of diensten kopen in een ander land.

Verkoop aan buitenlanders noemen we export of uitvoer; aankopen in het buitenland noemen we import of invoer.