Het Internationale Monetaire Fonds (IMF) werd in 1944 op de conferentie van Bretton Woods (VS) opgericht. Het doel van het IMF is het bevorderen van een ordelijk internationaal kapitaalverkeer met stabiele wisselkoersen.

Het IMF geeft steun aan landen met tijdelijke betalingsbalanstekorten. De middelen hiertoe verkrijgt het IMF uit de bijdragen van de deelnemende landen.

De leden van het IMF kunnen beschikken over hun deelname in het Fonds: het quotum.

Het recht dat leden hebben om van de middelen van het Fonds gebruik te maken¸ noemen we trekkingsrechten. We onderscheiden: