Internationale instellingen zijn intergouvernementeel van opzet wanneer de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid bij de nationale regeringen ligt.

Zo hebben de verschillende instellingen van de Europese Unie een intergouvernementele opzet.

De uitzondering wordt gevormd door de Europese Centrale Bank: haar opzet is supranationaal.