Integratie is het samenvoegen van twee of meer opeenvolgende fasen van de bedrijfskolom in één bedrijf.

In de figuur zien we als voorbeeld van integratie een confectiemagazijn dat de productie van kleding door eigen ateliers laat uitvoeren. Hierdoor kan men meer invloed uitoefenen op de kwaliteit van het product.

Integratie speelt zich binnen één bedrijfskolom af en is dus een verticale beweging. Omdat de bedrijfskolom korter wordt¸ spreken we van een uitschakelingstendens: een bedrijf wordt minder afhankelijk van zijn toeleveranciers.


Integratie