Een institutionele vergelijking beschrijft het gedrag van instellingen¸ wier gedrag berust op de wetten in de samenleving.

In keynesiaanse modellen zijn de vergelijkingen die het gedrag van de collectieve sector (de overheid) beschrijven institutionele vergelijkingen.