Innovatie is de ontwikkeling en de succesvolle introductie van nieuwe of verbeterde goederen¸ diensten¸ productie- of distributieprocessen.

Bepaalde vormen van innovatie hebben zeer verstrekkende gevolgen voor de maatschappij. Dergelijk innovaties worden basisinnovaties genoemd. In het verleden hebben basisinnovaties vaak de stoot gegeven tot lange perioden van economische groei. Voorbeelden van basisinnovaties zijn de spoorwegen (vanaf 1840)¸ elektriciteit en auto (vanaf 1890)¸ kunststoffen¸ radio en televisie (vanaf 1940) en de chiptechnologie (vanaf 1970).