De inkomsten van de overheid zijn de inkomsten van de (rijks)overheid.

De inkomsten van de rijksoverheid vallen uiteen in twee groepen: