Het inkomensverkeer hangt samen met de verstrekking van productiefactoren aan het buitenland dan wel het gebruik van productiefactoren uit het buitenland.

Voorbeelden van het inkomensverkeer zijn:

De geldstromen die uit het inkomensverkeer voortvloeien worden geregistreerd op de inkomensrekening die een onderdeel is van de lopende rekening van de betalingsbalans.