Met het begrip inkomensverdeling geven we aan hoe groot de inkomensverschillen in een samenleving zijn. Inkomens vloeien voort uit het bezit aan inkomensverwervende vaardigheden. Zeer getalenteerde voetballers scoren beter dan de minder getalenteerde medemens. Met gegevens over de inkomensverdeling wordt geprobeerd weer te geven in welke mate het nationaal inkomen ook inderdaad door 'de natie' wordt verdiend. Wanneer het nationaal inkomen slechts ten goede komt van een klein deel van de bevolking¸ is dat (maatschappelijk bezien) een ongunstige ontwikkeling.

In Nederland zijn er vele instituties (onderwijs voor iedereen¸ verplichte sociale verzekeringen¸ zoals ZFW en sociale voorzieningen (Abw)) die het onmogelijk maken dat een toename van het nationaal inkomen terechtkomt bij een kleine bevolkingsgroep. Verder wordt er via belastingen¸ sociale premies en sociale uitkeringen voor gezorgd dat de primaire inkomensverdeling een gelijkmatiger secundaire inkomensverdeling wordt.