De inkomensoverdrachtenrekening maakt deel uit van de lopende rekening van de betalingsbalans.

Op deze rekening worden betalingen geboekt zonder dat de ontvanger een tegenprestatie levert.

Voorbeelden van internationale inkomensoverdrachten zijn: ontwikkelingshulp die door overheid en particulieren wordt verstrekt voor consumptieve doeleinden¸ landbouwsubsidies in het kader van het Europese landbouwbeleid en overboekingen door buitenlandse werknemers naar hun familie in het vaderland.