Inkomensoverdrachten zijn inkomsten zonder dat de ontvanger een tegenprestatie levert.

Inkomensoverdrachten (en inkomsten) moeten we onderscheiden van inkomens.

Inkomens worden ontvangen als beloning voor geleverde productiefactoren.

Inkomensoverdrachten (van de overheid) zijn uitkeringen: ze worden bij de één ingehouden¸ en vervolgens overgedragen aan een ander. Inkomensoverdrachten zijn zo gezien niet inkomensvormend.