De inkomenselasticiteit van de gevraagde hoeveelheid geeft weer wat de invloed is van een inkomensverandering op de gevraagde hoeveelheid.

Het is niet altijd mogelijk de inkomensverandering te relateren aan een bepaalde hoeveelheidsverandering. Met name bij diensten (denk aan vakanties) kan het wenselijk zijn de inkomensverandering te vergelijken met de uitgaven aan de desbetreffende dienst.

In formulevorm is de inkomenselasticiteit:

Ey = (procentuele hoeveelheidsverandering)/(procentuele inkomensverandering).

Voorbeeld

Bij een inkomen van € 75.000 besteedt een huishouding jaarlijks € 3.000 aan schoonmaakdiensten. Bij een inkomen van € 150.000 is dit € 24.000.

De inkomenselasticiteit van de uitgaven aan schoonmaakdiensten van deze huishouding berekenen we op de volgende manier: