De infrastructuur omvat de goederen en instellingen die de werking van het economisch proces mogelijk maken.

Tot de infrastructuur rekenen we autowegen¸ spoorwegen¸ waterwegen¸ havens¸ bruggen¸ bescherming tegen overstromingen¸ sociale voorzieningen¸ een leefbaar milieu¸ rechtszekerheid¸ onderwijsvoorzieningen¸ goede communicatiemogelijkheden¸ veiligheid enzovoort.