De informele economie omvat alle economische transacties die niet worden geregistreerd.

De informele economie valt in twee gedeelten uiteen:

De werkzaamheden in het illegale gedeelte van de informele economie worden ook aangeduid met de term zwart werk.