In een economie moeten de economische subjecten (gezinnen¸ bedrijven en overheid) op de hoogte zijn van de consequenties van hun handelen en van de bestaande vraag- en aanbodverhoudingen. Daarom is informatieoverdracht noodzakelijk. De wijze waarop dit gebeurt¸ is afhankelijk van de economische sector: