Inflatie is een aanhoudende stijging van het algemeen prijspeil.

Incidentele prijsveranderingen (bijvoorbeeld door een forse verhoging van kostprijsverhogende belastingen) verdienen de benaming inflatie niet.

Inflatie meten we aan veranderingen van de consumentenprijsindex.

Door het verschijnsel van inflatie moeten we onderscheid maken tussen:

Als oorzaken van inflatie kunnen we noemen: