Bij goederen met een inelastische vraag leidt een prijsverlaging tot een afname van de omzet.

Bij goederen met een inelastische vraag zijn prijsacties om de verkopen te stimuleren weinig zinvol.

We kennen ook goederen met een volkomen inelastische vraag. In dat geval reageert de gevraagde hoeveelheid in het geheel niet op prijsveranderingen. Waarschijnlijk is dit het geval bij de vraag naar medische diensten (tenzij de prijzen daarvan onbetaalbaar worden).


Vraag¸ elasticiteit en omzet