De individuele vraagvergelijking geeft het wiskundige verband weer tussen de prijs van een bepaald goed en de gevraagde hoeveelheid van één vrager.

Zie ook: