Individuele goederen zijn goederen die splitsbaar zijn in eenheden die aan individuele personen kunnen worden verkocht.

Individuele goederen worden door de particuliere sector aangeboden. Alle goederen die we dagelijks kopen¸ zijn individuele goederen.

Een belangrijk kenmerk van individuele goederen is dat degene die betaalt¸ dezelfde is als degene die van het betreffende goed geniet.

Naast individuele goederen kennen we collectieve goederen en quasi-collectieve goederen. Deze goederen worden geleverd door de collectieve sector. De collectieve sector biedt ook wel individuele goederen aan (bijv. paspoort).


Soorten goederen