Van indirecte ruil spreken we wanneer bij de ruil gebruik wordt gemaakt van een ruilmiddel¸ bijvoorbeeld geld.