Er kunnen zich gebeurtenissen voordoen die een radicale breuk met de voorafgaande economische ontwikkeling inhouden. We spreken dan van incidentele bewegingen of van toevallige bewegingen.

Oorlogen leiden bijvoorbeeld tot een zo grote vernietiging van mensen en kapitaal¸ dat de productie op een veel lager peil wordt teruggeworpen.

Bepaalde gebeurtenissen kunnen ertoe leiden dat wordt besloten productiefactoren anders in te zetten dan was voorzien. Zo heeft de watersnoodramp van februari 1953 geleid tot de aanleg van de Deltawerken: een vele tientallen miljarden guldens kostend project dat dertig jaar lang op de overheidsbegroting drukte.