Importsubstitutie is de vervanging van importen door eigen fabrikaat.

Deze politiek om de afhankelijkheid van importen uit Westerse industrielanden te verminderen¸ is onder meer gevoerd door Latijns-Amerikaanse landen. Om industriële producten in eigen land te kunnen maken¸ moesten deze landen zeer veel kapitaalgoederen bij industrielanden kopen. Omdat de benodigde gelden hiervoor ontbraken¸ hebben deze landen zich diep in de schulden gestoken (zie schuldencrisis).

Mede door het ontbreken van een koopkrachtige binnenlandse markt van voldoende omvang zijn de resultaten van de politiek van importsubstitutie beneden verwachting gebleven.