De importquote is de verhouding tussen de totale waarde van de invoer van goederen en diensten en het nationaal inkomen.

In plaatst van importquote spreken we ook wel van invoerquote.

De invoerquote van Nederland bedraagt ongeveer 40%.