Importinflatie of geïmporteerde inflatie is een stijging van de kosten van levensonderhoud als gevolg van internationale prijsstijgingen.

Voor een groot deel van onze goederen en diensten zijn we aangewezen op leveringen vanuit het buitenland. De prijskaartjes die daaraan hangen¸ komen tot stand op de wereldmarkt. Deze prijzen kunnen we niet beïnvloeden.

Ook speelt de wisselkoers van de euro een rol. Wanneer de koers van de euro ten opzichte van de dollar daalt¸ worden alle invoerproducten die in dollars zijn geprijsd voor ons duurder.

De bestrijding van importinflatie is erg moeilijk. De Nederlandse overheid heeft immers geen zeggingskracht over buitenlandse aanbieders.

Natuurlijk is een harde euro wel een goede verdedigingslinie tegen importinflatie.