Met de term import wordt de invoer van goederen (en meestal ook diensten) aangeduid.

Invoer betekent dat goederen (en diensten) in het buitenland zijn aangeschaft.

De waarde van de invoer van goederen registreren we op de goederenrekening. Deze maakt deel uit van de lopende rekening van de betalingsbalans.

De waarde van de invoer van diensten registreren we op de dienstenrekening¸ die ook deel uitmaakt van de lopende rekening.